Obecní úřad Hlavňovice
Hlavňovice 7
341 42   Kolinec
IČ: 255483
DIČ: CZ00255483
bankovní spojení: 0821543379/0800

telefon: 376588142, 606602923
fax: 376588142

obec@hlavnovice.cz
www.hlavnovice.cz

ID datové schránky: wdxbxxr

Úřední hodiny:
pondělí 7,00 – 12,00 12,30 – 17,00
středa 7,00 – 12,00 12,30 – 17,00

Pracovní doba:
Pondělí 7,00 – 12,00 12,30 – 17,00
Úterý 7,00 – 12,00 12,30 – 16,00
Středa 7,00 – 12,00 12,30 – 17,00
Čtvrtek 7,00 – 12,00 12,30 – 14,00
Pátek 7,00 – 12,00 12,30 – 14,30


rss  | mapa serveru  | 


Odpadové hospodářství obce

Obecně závazné vyhlášky týkající se odpadů:


OZV č. 2 o místním poplatku.pdf 

OZV č. 3.vyhláška systém_OH.pdf   

Ceník za svoz odpadu pro podnikající fyzické a právnické osoby.pdf    


Komunální  odpad

 

Komunální odpad je v obci svážen jednou za dva týdny (lichý týden) ve středu. Je nutné, aby nádoby na odpad byly již v 7:00 hod. přistaveny u silnice.

Známky na nádoby na odpad jsou vydávány každoročně od  ledna.

Hodnota poplatku pro rok 2022 je 750,- Kč. Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,  ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Poplatek je možné uhradit hotově v kanceláři OÚ nebo bezhotovostně na účet č. 821 543 379/0800   s uvedením jména poplatníka. Známku na popelnici si lze poté vyzvednout v kanceláři.

Splatnost poplatku je  do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Množství odpadů odložené občany v obci Hlavňovice neustále stoupá. I celkové náklady, které obec vynakládá na hospodaření s odpadu, jsou rok od roku vyšší. Obec ve spolupráci se společností EKO-KOM v poslední době rozšířila množství kontejnerů  na tříděný odpad (sklo, plasty, papír, kovy, textil).

Rozmístění kontejnerů na tříděný odpad:

 • Hlavňovice     – za kulturním domem (plast, sklo, papír, textil, tuky a oleje)
 •                        – při výjezdu na Suchou (plasty, kovy)
 •                         – u hřbitova (biologický odpad)
 • Milínov           – náves (plast, papír, sklo)
 •                        – nová čtvrť (plast, sklo)
 • Zámyšl            – točna při vjezdu vlevo do vsi (plasty, sklo, papír)
 • Javoříčko        – náves (plasty)
 • Častonice        – točna na konci vsi (plasty, sklo)
 • Přestanice       – náves (plasty, sklo, papír)
 • Radostice        – náves (plasty)
 • Horní Staňkov – náves (plasty, sklo)
 • Cihelna           – u autobusové čekárny (plasty)
 • Libětice           – při vjezdu do vsi (plasty, sklo, papír)
 • Pích                 – náves (plasty, sklo)
 • Suchá              – náves (plasty, sklo, papír)
 • Puchverk         – náves (plasty)
 •  

 

 

Množství tříděných surovin a částky zaplacené obcí v jednotlivých letech

 

 

 

Plast    (t)

Papír (t)

Sklo (t)

Textil (t)

Zaplaceno

Za tříděný odpad (Kč)

Odměna

EKO-KOMu

za vytříděné odpady

2017

5,92

3,10

5,59

2,86

104.390,-

58.490,-

2018

5,75

3,61

5,98

1,88

106.565,-

58.046,-

2019

6,98

2,94

7,07

2,26

131.290,-

63.430,-

2020

7,37

3,08

8,37

2,40

146.227,-

66.534,-

2021

7,05

2,38

5,32

0,94

153.064,-

 

 

 

Množství směsného odpadu a ostatních složek odpadů a částky zaplacené obcí v jednotlivých letech

 

 

Směsný odpad (t)

Biologický odpad (t)

Nebezpečný odpad (t)

Objemný odpad (t)

Stavební odpad (t)

Zaplaceno

(Kč)

2017

111,84

2,54

0,24

4,29

0,05

319.830,-

2018

100,11

2,00

0,246

5,89

0,03

305.057,-

2019

108,68

2,62

0,49

12,73

1,06

352.943,-

2020

116,06

2,23

0,75

18,38

0,63

449.759,-

2021

115,51

2,59

0,34

13,07

0,81

518.393,-

 

 

Příjmy obce z odpadového hospodářství

 

 

 Poplatek

 trvale žijící           

Poplatek

 rekreanti

Poplatek

podnikatelé

Příjmy z prodeje

Druhotných surovin

(kovy, textil)

Celkem

  2017      

  197.666,-

47.000,-

18.500,-

1.080,-

264.246,-

  2018

  201.625,-

39.500,-

18.500,-

752,-

260.377,-

  2019

  200.021,-

45.500,-

19.729,-

184,-

265.434,-

  2020

  199.950,-

47.333,-

21.275,-

2.860,-

271.418,-

  2021     

  206.927,-

43.000,-

20.350,-

    0

270.277,-

 


  IROP logo