Obecní úřad Hlavňovice
Hlavňovice 7
341 42   Kolinec
IČ: 255483
DIČ: CZ00255483
bankovní spojení: 0821543379/0800

telefon: 376588142, 606602923
fax: 376588142

obec@hlavnovice.cz
www.hlavnovice.cz

ID datové schránky: wdxbxxr

Úřední hodiny:
Změna od 12.10. 2020
pondělí 7,00 – 12,00 hod.
středa 12,30 – 17,00 hod.


rss  | mapa serveru  | 

 
22.10.2020 Zajištění léků během karantény  
22.10.2020 Usnesení vlády o přijetí krizových opatření  
13.10.2020 Provoz mateřských škol v Sušici  
5.10.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje  
22.9.2020 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví  
16.9.2020 Oznámení o době a místě konání voleb  
19.8.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  
14.8.2020 Nové jízdní řády od 30. 08. 2020  
31.7.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství - kalamitní poškození lesů  
22.7.2020 Řád veřejného pohřebiště obce Hlavňovice  
7.7.2020 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svinná na Šumavě  
25.5.2020 Schválený závěrečný účet za rok 2019  
29.4.2020 Porovnání všech položek (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2019  
6.4.2020 Veřejná vyhláška - hospodaření v lesích  
2.4.2020 Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie  
20.3.2020 Telefonická komunikace při podezření na onemocnění COVID-19  
18.3.2020 Pomoc občanům při karanténě  
18.3.2020 Výzva občanům k zamezení šíření koronaviru  
17.3.2020 Oblastní charita Sušice - nákupy pro seniory  
13.3.2020 Informace - dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru  
18.2.2020 Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků  
18.12.2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  
5.11.2018 Revitalizace hasičské zbrojnice Hlavňovice  
16.2.2018 Oznámení o realizaci projektu OŽP na regulaci výskytu invazivních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava  
7.11.2017 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  
25.5.2017 Základní informace o projektu „Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Hlavňovice“    IROP logo