Obecní úřad Hlavňovice
Hlavňovice 7
341 42   Kolinec
IČ: 255483
DIČ: CZ00255483
bankovní spojení: 0821543379/0800

telefon: 376588142, 606602923
fax: 376588142

obec@hlavnovice.cz
www.hlavnovice.cz

ID datové schránky: wdxbxxr

Úřední hodiny:
pondělí 7,00 – 12,00 12,30 – 17,00
středa 7,00 – 12,00 12,30 – 17,00

Pracovní doba:
Pondělí 7,00 – 12,00 12,30 – 17,00
Úterý 7,00 – 12,00 12,30 – 16,00
Středa 7,00 – 12,00 12,30 – 17,00
Čtvrtek 7,00 – 12,00 12,30 – 14,00
Pátek 7,00 – 12,00 12,30 – 14,30


rss  | mapa serveru  | 

 
22.6.2022 Sběrný dvůr firmy Rumpold v Sušici otevřen pouze do 16,00 hodin  
21.6.2022 Pozvánka na veřejné zasedání 28. 6. 2022  
13.6.2022 Záměr obce - pacht pozemku p.č. 48/27 v k.ú. Pích  
10.6.2022 Záměr obce - prodej pozemku p.č. 72/4 v k.ú. Milínov  
10.6.2022 Záměr obce - prodej pozemku p.č. 70/3 v k.ú. Milínov  
10.6.2022 Záměr obce - prodej pozemku p.č. 71/2 v k.ú. Milínov  
10.6.2022 Záměr obce - prodej pozemku p. č. 71/3 v k.ú. Milínov  
10.6.2022 Záměr obce - prodej pozemku p.č. 72/3 v k.ú. Milínov  
10.6.2022 Záměr obce - prodej pozemku p.č. 72/1 v k.ú. Milínov  
10.6.2022 Záměr obce - prodej části pozemku p.č. 90/10 v k.ú. Milínov  
10.6.2022 Záměr obce - prodej pozemku p.č. 72/2 v k.ú. Milínov  
10.6.2022 Záměr obce - prodej pozemků v k.ú. Častonice  
8.6.2022 Záměr obce - právo provést stavbu na parc.č.406/12 k.ú. Zámyšl  
1.6.2022 Návrh závěrečného účtu obce Hlavňovice za rok 2021  
10.5.2022 Nařízení Města Sušice - zpracování lesních hospodářských osnov  
10.5.2022 Záměr obce - právo provést stavbu na parc. č. 96/14 v k. ú. Zámyšl  
9.5.2022 Agenda neznámých vlastníků v katastru nemovitostí  
2.5.2022 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021  
30.3.2022 Oznámení o záměru obce uskutečnit právní jednání - prodej pozemkových parcel pro výstavbu  
31.1.2022 Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, Dunaje a Odry  
11.6.2021 Záměr obce - stavba na p.č. 289/1 k.ú. Horní Staňkov  
11.6.2021 Záměr obce - stavba na p.č. 289/1 k.ú. Horní Staňkov  
28.5.2021 Revitalizace Hasičské zbrojnice Hlavňovice  
5.5.2021 Opatření obecné povahy - změna č. 2 Územního plánu Hlavňovice  
8.4.2021 Sčítání 2021 - informace  
8.4.2021 Obecně závazná vyhláška obce Hlavňovice č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu  
23.3.2021 Pozvánka na veřejné zasedání ZO dne 30.3. 2021  
15.3.2021 Záměr obce - prodej p.č. 370/2 v k.ú. Milínov  
12.3.2021 Záměr obce - pacht části p.č. 31/3 v k.ú. Milínov  
12.3.2021 Záměr obce - pacht p.č. 210/7 a 210/8 v k.ú. Milínov  
12.3.2021 Záměr obce - prodej pozemku p.č. 31/15 v k.ú. Milínov  
12.3.2021 Záměr obce - prodej pozemku p.č. 231/8 a 120/1 k.ú. Milínov  
12.3.2021 Záměr obce - pacht části p.č. 210/7 k.ú. Milínov  
12.3.2021 Záměr obce - prodej pozemku 25/6 v k.ú. Pích  
18.2.2021 Sčítání lidu, domů a bytů  
21.1.2021 Informace o registraci k očkování pro seniory  
13.1.2021 Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje  
4.1.2021 Odpověď na petici za posílení signálu mobilních operátorů v obci Hlavňovice  
17.12.2020 Schválený rozpočet obce Hlavňovice na rok 2021  
17.12.2020 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Hlavňovice  
17.12.2020 Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Hlavňovice na rok 2021  
8.12.2020 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 15. 12.2020  
27.11.2020 Záměr obce - prodej pozemků v k.ú. Milínov  
27.11.2020 Záměr obce - pacht částí p.č. 90/1, p.č. 90/10, p.č. 90/13 a p.č. 90/30 v k.ú. Milínov  
27.11.2020 Záměr obce - prodej pozemku p.č. 27/6 v k.ú. Milínov  
27.11.2020 Návrh rozpočtu obce Hlavňovice na rok 2021  
27.11.2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Hlavňovice  
27.11.2020 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Hlavňovice na r.2021  
5.10.2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje  
15.9.2020 Záměr obce Hlavňovice - prodej p. č. 25/5 v k.ú. Pích  
22.7.2020 Řád veřejného pohřebiště obce Hlavňovice  
25.5.2020 Schválený závěrečný účet za rok 2019  
20.3.2020 Telefonická komunikace při podezření na onemocnění COVID-19  
18.3.2020 Pomoc občanům při karanténě  
18.3.2020 Výzva občanům k zamezení šíření koronaviru  
17.3.2020 Oblastní charita Sušice - nákupy pro seniory  
13.3.2020 Informace - dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru  
18.2.2020 Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků  
18.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - poplatek ze psů  
18.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 - poplatek za užívání veřejného prostranství  
18.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - poplatek z pobytu  
18.12.2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  
25.5.2017 Základní informace o projektu „Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Hlavňovice“    IROP logo