Obecní úřad Hlavňovice
Hlavňovice 7
341 42   Kolinec
IČ: 255483
DIČ: CZ00255483
bankovní spojení: 0821543379/0800

telefon: 376588142
fax: 376588142

obec@hlavnovice.cz
www.hlavnovice.cz

ID datové schránky: wdxbxxr

Úřední hodiny:
pondělí 7,00 - 12,00 hod. 12,30 - 17,00 hod.
úterý 7,00 - 12,00 hod. 12,30 - 16,00 hod.
středa 7,00 - 12,00 hod. 12,30 - 17,00 hod.
čtvrtek 7,00 - 12,00 hod. 12,30 - 14,00 hod.
pátek 7,00 - 12,00hod. 12,30 - 14,30 hod.

rss  | mapa serveru  | 

 
25.3.2020 Nouzový plán zajištění zdravotní péče pro obyvatele Sušicka od 30. 3. 2020  
20.3.2020 Telefonická komunikace při podezření na onemocnění COVID-19  
18.3.2020 Pomoc občanům při karanténě  
18.3.2020 Výzva občanům k zamezení šíření koronaviru  
18.3.2020 Veřejná doprava v Plzeňském kraji  
17.3.2020 Oblastní charita Sušice - nákupy pro seniory  
16.3.2020 Omezení v sušické nemocnici  
16.3.2020 Provoz ordinace MUDr. Marka ve Velharticích od 16. 3. 2020  
16.3.2020 Omezení provozu obecního úřadu  
13.3.2020 Informace - dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru  
13.3.2020 Informace ohledně překračování státní hranice  
13.3.2020 Informace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k nouzovému stavu  
13.3.2020 Informace pro občany ohledně omezení dopravy  
9.3.2020 Záměr obce Hlavňovice - pacht pozemků v k.ú. Suchá u Hlavňovic  
9.3.2020 Záměr obce Hlavňovice - pacht pozemku v k.ú. Milínov  
18.2.2020 Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků  
14.1.2020 Odvolání zákazu používat vodu k pitným účelům na Cihelně  
14.1.2020 Odvolání zákazu používat vodu k pitným účelům v Přestanicích  
18.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - poplatek ze psů  
18.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 - poplatek za užívání veřejného prostranství  
18.12.2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - poplatek z pobytu  
18.12.2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  
20.9.2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  
17.9.2019 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 24.9.2019  
9.9.2019 Záměr obce Hlavňovice - prodej pozemků v k.ú. Zámyšl  
3.9.2019 Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Petrovice u Sušice  
3.9.2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  
10.1.2019 Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje  
28.11.2018 Výzva vlastníkům lesa a vyhláška o opatřeních k ochraně lesa_lýkožrout smrkový  
5.11.2018 Revitalizace hasičské zbrojnice Hlavňovice  
7.3.2018 Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový  
16.2.2018 Oznámení o realizaci projektu OŽP na regulaci výskytu invazivních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava  
7.11.2017 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  
25.5.2017 Základní informace o projektu „Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Hlavňovice“    IROP logo