Obecní úřad Hlavňovice
Hlavňovice 7
341 42   Kolinec
IČ: 255483
DIČ: CZ00255483
bankovní spojení: 0821543379/0800

telefon: 376588142, 606602923
fax: 376588142

obec@hlavnovice.cz
www.hlavnovice.cz

ID datové schránky: wdxbxxr

Úřední hodiny:
pondělí 7,00 – 12,00 12,30 – 17,00
středa 7,00 – 12,00 12,30 – 17,00

Pracovní doba:
Pondělí 7,00 – 12,00 12,30 – 17,00
Úterý 7,00 – 12,00 12,30 – 16,00
Středa 7,00 – 12,00 12,30 – 17,00
Čtvrtek 7,00 – 12,00 12,30 – 14,00
Pátek 7,00 – 12,00 12,30 – 14,30


rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


 vyvěšeno*  dokument bude sejmuto**
 19.5.2022  Král Šumavy - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci 29.5.2022 
 17.5.2022  Uzavření obecního úřadu 26. -27. 5. 2022 28.5.2022 
 10.5.2022  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 29.6.2022 
 9.5.2022  Agenda neznámých vlastníků v katastru nemovitostí 31.12.2023 
 2.5.2022  Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 2.6.2022 
 19.4.2022  Rozpočtové opatření obce Hlavňovice č. 2-2022 31.12.2022 
 1.4.2022  Rozpočtové opatření obce Hlavňovice č. 1 - 2022 31.12.2022 
 22.12.2021  Schválený rozpočet obce Hlavňovice na rok 2022 31.12.2022 
 22.12.2021  Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Hlavňovice na rok 2022 31.12.2022 
 22.12.2021  Schválený střednědobý výhled ZŠ a MŠ Hlavňovice 31.12.2022 
 13.1.2021  Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje 0.0.0000 
 5.10.2020  Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje 0.0.0000 
 18.12.2019  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 31.12.2022 
 9.12.2019  Veřejnoprávní smlouva s Římskokatolickou farností Hlavňovice 0.0.0000 
 5.4.2019  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 31.12.2022 
 19.12.2018  Schválený rozpočet obce Hlavňovice na rok 2019 0.0.0000 
 19.12.2018  Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Hlavňovice na rok 2019 0.0.0000 
 19.12.2018  Schválený střednedobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Hlavňovice do r. 2022 0.0.0000 
 20.12.2017  Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hlavňovice na období 2019-2022 31.12.2022 
archiv dokumentů
*   Datum vyvěšení na klasické úřední desce
** Datum, kdy bude možné dokument sejmout z klasické úřední desky

  IROP logo