Obecní úřad Hlavňovice
Hlavňovice 7
341 42   Kolinec
IČ: 255483
DIČ: CZ00255483
bankovní spojení: 0821543379/0800

telefon: 376588142
fax: 376588142

obec@hlavnovice.cz
www.hlavnovice.cz

ID datové schránky: wdxbxxr

Úřední hodiny:
pondělí 7,00 - 12,00 hod. 12,30 - 17,00 hod.
úterý 7,00 - 12,00 hod. 12,30 - 16,00 hod.
středa 7,00 - 12,00 hod. 12,30 - 17,00 hod.
čtvrtek 7,00 - 12,00 hod. 12,30 - 14,00 hod.
pátek 7,00 - 12,00hod. 12,30 - 14,30 hod.

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


 vyvěšeno*  dokument bude sejmuto**
 19.3.2019  Pozvánka na veřejné zasedání 26. 3. 2019 27.3.2019 
 6.3.2019  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 27.3.2019 
 6.3.2019  Návrh závěrečného účtu obce Hlavňovice včetně výkazů 27.3.2019 
 6.3.2019  Záměr obce Hlavňovice - prodej pozemku v k.ú. Milínov 27.3.2019 
 6.3.2019  Záměr obce Hlavňovice - prodej pozemků v k.ú. Pích 27.3.2019 
 6.3.2019  Záměr obce Hlavňovice - prodej pozemku v k.ú. Radostice u Hlavňovic 26.3.2019 
 6.3.2019  Záměr obce Hlavňovice–propachtování pozemku v k.ú. Radostice u Hlavňovic 26.3.2019 
 19.12.2018  Schválený rozpočet obce Hlavňovice na rok 2019 0.0.0000 
 19.12.2018  Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Hlavňovice na rok 2019 0.0.0000 
 19.12.2018  Schválený střednedobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Hlavňovice do r. 2022 0.0.0000 
 28.11.2018  Výzva vlastníkům lesa a vyhláška o opatřeních k ochraně lesa_lýkožrout smrkový 30.4.2019 
 28.6.2018  Závěrečný účet obce Hlavňovice za rok 2017 - schválený 28.3.2019 
 1.6.2018  Rozvaha sestavená k 31. 12. 2017 28.3.2019 
 1.6.2018  Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2017 28.3.2019 
 1.6.2018  Příloha sestavená k 31. 12. 2017 28.3.2019 
 20.12.2017  Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hlavňovice na období 2019-2022 31.12.2022 
 20.12.2017  Schválený střednědobý výhled ZŠ a MŠ Hlavňovice 2018-2021 a schválený rozpočet ZŚ a MŠ Hlavňovice na rok 2018 31.12.2021 
archiv dokumentů
*   Datum vyvěšení na klasické úřední desce
** Datum, kdy bude možné dokument sejmout z klasické úřední desky

  IROP logo