Obecní úřad Hlavňovice
Hlavňovice 7
341 42   Kolinec
IČ: 255483
DIČ: CZ00255483
bankovní spojení: 0821543379/0800

telefon: 376588142, 606602923
fax: 376588142

obec@hlavnovice.cz
www.hlavnovice.cz

ID datové schránky: wdxbxxr

Úřední hodiny:
pondělí 7,00 – 12,00 12,30 – 17,00
středa 7,00 – 12,00 12,30 – 17,00

Pracovní doba:
Pondělí 7,00 – 12,00 12,30 – 17,00
Úterý 7,00 – 12,00 12,30 – 16,00
Středa 7,00 – 12,00 12,30 – 17,00
Čtvrtek 7,00 – 12,00 12,30 – 14,00
Pátek 7,00 – 12,00 12,30 – 14,30


rss  | mapa serveru  | 

 
23.7.2021 Pitná voda v obci Cihelna  
18.2.2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019  
20.12.2019 Zrušení zákazu používání vody v obci Horní Staňkov  
2.12.2019 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - Radostice  
2.12.2019 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby Pích  
16.5.2019 Výzva vlastníkům lesa k provádění zásahů proti lýkožroutu smrkovému  
3.5.2019 Výzva pro vlastníky pozemků k podání žádostí o zařazení do změny územního plánu  
30.4.2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018  
29.4.2019 Veřejná vyhláška - Finanční úřad pro Plzeňský kraj  
26.4.2019 Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 3 ÚP Čachrov  
5.4.2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy  
28.3.2019 Schválený závěrečný účet za rok 2018  
8.3.2019 Záměr obce Hlavňovice - prodej pozemku v k.ú. Radostice u Hlavňovic  
6.3.2019 Záměr obce Hlavňovice - prodej pozemku v k.ú. Milínov  
6.3.2019 Záměr obce Hlavňovice - prodej pozemků v k.ú. Pích  
6.3.2019 Záměr obce Hlavňovice–propachtování pozemku v k.ú. Radostice u Hlavňovic  
6.3.2019 Návrh závěrečného účtu obce Hlavňovice včetně výkazů  
6.3.2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018  
14.9.2018 Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje  
28.6.2018 Závěrečný účet obce Hlavňovice za rok 2017 - schválený  
1.6.2018 Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31. 12. 2017  
1.6.2018 Příloha sestavená k 31. 12. 2017  
1.6.2018 Rozvaha sestavená k 31. 12. 2017  
30.5.2018 Poskytnutá informace podle zák 106/1999 Sb.  
25.4.2018 Porovnání výpočtu ceny pro vodné a stočné za r. 2017  
23.3.2018 Veřejná vyhláška - Krajský úřad Plzeňského kraje    IROP logo