Výběr místních poplatků

Při platbě místních poplatků můžete využít bezhotovostní úhradu. Částka pro osoby trvale bydlící je 750,- Kč za osobu, chalupáři  750,- Kč za objekt. Číslo účtu je 0821543379/0800. Variabilní symbol a výši částky vám rádi kdykoliv sdělíme na základě e-mailové či telef. žádosti. Po připsání platby na účet je možné kdykoliv si vyzvednout známku na obci.