Povinnosti podnikajících fyzických a právnických osob

Občané s platným živnostenským oprávněním, kteří produkují odpady na území obce, mají povinnost likvidovat odpady ze své podnikatelské činnosti. Na obecní úřad mají povinnost každoročně doložit doklad o likvidaci odpadu ze svého podnikání nebo mohou využít možnosti uzavření smlouvy s obcí o zapojení do systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem.

Ceník za svoz komunálního odpadu pro podnikající fyzické a právnické osoby po uzavření smlouvy s obcí:

Vývoz 1 x za 14 dní   .................1.850,- Kč/rok

Vývoz 1 x za měsíc ..................     925,- Kč/rok

Vývoz 1 x za 3 měsíce .............     400,- Kč/rok