Sběrný dvůr v Sušici


Sběrný dvůr RUMPOLD-P s.r.o., Sušice Nová

Telefon: +420 376 520 519, +420 773 786 232
Provozní doba: Po–Pá 7:00–11:30 a 12:00–18:00, So 8:00–11:30 a 12:00–16:00
IČZ svoz separovaného odpadu: CZP00374.341
IČZ třídírna – papír, plast: CZP00374.342

Sběrný dvůr je určen  mimo jiné pro občany obce Hlavňovice

Přijímá tyto druhy odpadů:

  • Vytříděné složky komunálního odpadu (plast, papír, tetrapack).
  • Odpady kategorie N – tzn. nebezpečné odpady
  • Zpětný odběr elektrozařízení
  • A další odpady dle provozního řádu
  • Sběrný dvůr může nově přijímat zpětný odběr pneumatik