Boříkovy

Ves se nachází nedaleko od Mlázov. Je vzdálená 10,5 km jihovýchodně od Klatov. Boříkovy bývaly zemanským sídlem. Tvrz postavili Boříkovští z Košumberka, jejichž předkové žili na Chrudimsku

 

První zmínka o vsi pochází z roku 1365. Majitelem vsi byl tehdy Vilém z Košumberka. Košumberkové postavili v 15. století ve vsi tvrz, která sloužila jako středisko drobného statku. Poté se vystřídalo mnoho majitelů. Roku 1833 získal statek Václav Veith, který spojil statek Boříkovy se statkem Mlázovy.

V druhé polovině 18. století byla tvrz přestavěna na jednopatrový pozdně barokní zámek. Půdorys je obdélníkový, střecha je monsardová. Tvrz na zámek nechal přestavět pravděpodobně Emnis. První zpráva o zámku se dochovala z konce 18. století. Roku 1833 byl zámek proměněn v obytný dům, který se stal majetkem MNV (čp. 17 a 28) a sloužil jako byty. Nacházel se tu i hostinec.

V současnosti je zámek v soukromých rukou.

Text: Úřad městyse Kolinec & ŠumavaNet.CZ


Mapa