Hřbitovní kostel sv. Máří Magdalény, Velhartice

Kostel obklopený poli nedaleko Velhartic, založený v roce 1373. Počátkem 16. století byla přistavěna severovýchodní část a 19. století byl významně upraven (okna, nová klenba presbytáře, kruchta).

Zde se měl odehrát příběh pověsti z balady Svatební košile od Karla Jaromíra Erbena (sbírka Kytice).

"Hoj, má panenko, tu jsme již!
Nic, má panenko, nevidíš?"
"Ach proboha! Ten kostel snad?"
"To není kostel, to můj hrad!"
"Ten hřbitov - a těch křížů řad?"
"To nejsou kříže, to můj sad!
Hoj, má panenko, na mě hleď
a skoč vesele přes tu zeď!"

 

Dívka jednoho z padlých vojáků se nedokázala smířit se smrtí přítele a vytrvale odmítala nadbíhajícího nápadníka. Ten pak ze msty  tajemným rituálem oživil vojákovu mrtvolu, aby se vydal pro svou milou, aby a uvěznil jí na hřbitově. Podle serveru moskyt.net velhartický hřbitov stojí na místě bývalého pohřebiště z časů Velké Moravy a k popisované děsivé události zde podle všeho došlo krátce po tomto období.

Ing. Pavel Kozák (Tajemná místa Pošumaví, 2001) zmiňuje, že v jihovýchodní části velhartického hřbitova proběhl kdysi jakýsi obřad černé magie, jehož účelem bylo oživení mrtvého. Stopy velmi negativní energie, která se při tomto rituálu uvolnila tu zůstávají dodnes.

Podle různých zdrojů (bez záruky) má velhartický hřbitov další zvláštnost - ze zděného štítu kostela shlíží na příchozí několik tmavých skvrn, které při pozornějším pohledu nápadně připomínají dívčí tvář. Skvrny prý na chvíli zmizí, když štít dostane novu omítku či nátěr, ale pak se znovu objeví. Vystoupí zvolna ale nezadržitelně z bílé barvy štítu, jakoby chtěly něco naláhavého sdělit. Někteří místní věří, že tvář patří dívce unesené sem oživlým umrlcem. Jíní si myslí, že jde o obličej hradní paní, či jiné ženy, která poblíž kostela kdysi tragicky zahynula. Další informace: http://www.moskyt.net/zlo-na-velhartickem-hrbitove

Pokud se nebojíte a berete výše uvedené řádky s rezervou, určite návštěvu tohoto mystického místa doporučujeme. Oceníte také krásný výhled na okolí a na hrad.

Mapa