» Úvodní stránka »   
 

 

Obecní úřad Hlavňovice
Hlavňovice 7
341 42   Kolinec
IČ: 255483
DIČ: CZ00255483
bankovní spojení: 0821543379/0800

telefon: 376588142, 606602923
fax: 376588142

obec@hlavnovice.cz
www.hlavnovice.cz

ID datové schránky: wdxbxxr

Úřední hodiny:
pondělí 7,00 – 17,00 hod.
úterý 7,00 – 16,00 hod.
středa 7,00 – 17,00 hod.
čtvrtek 7,00 – 14,00 hod.
pátek 7,00 – 14,30 hod.


rss  | mapa serveru  | 
 
   Obec Hlavňovice oznamuje

6.8.2020
Plánované přerušení dodávky elektřiny dne 26. 8. 2020 - Hlavňovice
 26.08.2020 (12:30 - 14:30) - plánovaná odstávka č. 110060726054 Hlavňovice - Hlavňovice, ...
4.8.2020
Omezení provozu obecního úřadu od 7. 8. 2020
...
31.7.2020
Plánované přerušení dodávky elektřiny dne 18. 8. 2020 - Hlavňovice, Pích, Puchverk a Suchá
18.08.2020 (07:30 - 09:30) - plánovaná odstávka č.110060724532               Pích č.p.  ...
31.7.2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství - kalamitní poškození lesů
...
22.7.2020
Řád veřejného pohřebiště obce Hlavňovice
...
21.7.2020
aukční vyhláška p. č. 267/7 a 287/19 k.ú. Milínov
...
14.7.2020
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 21. 7. 2020
...
14.7.2020
Nabídka práce v zámku v Hlavňovicích
...
7.7.2020
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svinná na Šumavě
...
2.7.2020
Záměr obce Hlavňovice - prodej pozemku v k.ú. Pích
...
25.6.2020
Veřejná vyhláška - pozemkové úpravy v k.ú. Svinná na Šumavě
...
3.6.2020
Nové jízdní řády od 14. 6. 2020
...
1.6.2020
Zhoršená kvalita vody v obci Cihelna a Pích
Upozorňujeme občany, že byla zjištěna zhoršená bakteriologická kvalita vody v obci Cihelna a Pích. Z tohoto důvodu doporučujeme vodu, před použitím jako pitnou, převařit. Dále upozorňujeme, že bude probíhat odkalení a desinfekce vodovodního řadu. Z tohoto důvodu může mít voda po přechodnou dobu zhoršené senzorické ...
25.5.2020
Schválený závěrečný účet za rok 2019
...
4.5.2020
Oznámení o záměru obce Hlavňovice - propachtování pozemků v k.ú. Častonice
...
4.5.2020
Oznámení o záměru obce Hlavňovice prodej části pozemku v k.ú. Pích
...
29.4.2020
Porovnání všech položek (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2019
...
17.4.2020
Harmonogram uvolňování opatření
...
17.4.2020
Provozní doba sběrného dvora v Sušici
...
6.4.2020
Veřejná vyhláška - hospodaření v lesích
...
2.4.2020
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie
...
25.3.2020
Nouzový plán zajištění zdravotní péče pro obyvatele Sušicka od 30. 3. 2020
...
20.3.2020
Telefonická komunikace při podezření na onemocnění COVID-19
...
18.3.2020
Pomoc občanům při karanténě
...
18.3.2020
Výzva občanům k zamezení šíření koronaviru
...
18.3.2020
Veřejná doprava v Plzeňském kraji
...
17.3.2020
Oblastní charita Sušice - nákupy pro seniory
...
13.3.2020
Informace - dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru
...
13.3.2020
Informace ohledně překračování státní hranice
...
13.3.2020
Informace pro občany ohledně omezení dopravy
...
18.2.2020
Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
...
14.1.2020
Odvolání zákazu používat vodu k pitným účelům na Cihelně
...
14.1.2020
Odvolání zákazu používat vodu k pitným účelům v Přestanicích
...
18.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - poplatek ze psů
...
18.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 - poplatek za užívání veřejného prostranství
...
18.12.2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - poplatek z pobytu
...
18.12.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
...
20.9.2019
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
...
17.9.2019
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 24.9.2019
...
9.9.2019
Záměr obce Hlavňovice - prodej pozemků v k.ú. Zámyšl
...
3.9.2019
Oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Petrovice u Sušice
...
3.9.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
...
10.1.2019
Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
...
28.11.2018
Výzva vlastníkům lesa a vyhláška o opatřeních k ochraně lesa_lýkožrout smrkový
...
5.11.2018
Revitalizace hasičské zbrojnice Hlavňovice
...
7.3.2018
Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový
...
16.2.2018
Oznámení o realizaci projektu OŽP na regulaci výskytu invazivních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava
...
7.11.2017
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
...
25.5.2017
Základní informace o projektu „Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Hlavňovice“
...

  IROP logo