Místní části obce Hlavňovice

Obec Hlavňovice se skládá z patnácti místních částí a několika samot.

Počet trvale hlášených obyvatel je uveden k datu 1. 9. 2022.

Cihelna

První zmínka o vesnici pochází z roku 1840.

Trvale zde žije 24 občanů.

Častonice

První zmínka o vesnici pochází z roku 1420.

Trvale zde žije 23 občanů.

Čeletice

První písemná zmínka pochází již z roku 1395. Uprostřed obce se nachází kaplička Panny Marie. Nad Čeleticemi se v jednom skalním důlku udržuje maličká studánka. Před mnoha lety chodívala ke studánce procesí, neboť voda z této studánka pomáhala prý uzdravovat nemocné oči.

Trvale zde žije 7 občanů.

Hlavňovice

První zmínka o obci pochází již z 11. století. V 17. století zde byl založen zámek, jehož součástí je i zámecká kaple, která dnes slouží k bydlení. Kolem zámku se rozkládá park se starými duby, sosnami a javory. Na návsi se tyčí kostel sv. Jana Nepomuckého z 19. století v pozdně barokním slohu. Hlavní oltář pochází z roku 1806 se sochami sv. Jana Nepomuckého, sv. Prokopa a sv. Ludmily. Základní kámen kostela byl položen v r. 1799 a vysvěcen byl 16. 5. 1808. Na návsi se nachází též kaplička k sv. Vojtěchu, která byla vystavěna roku 1707 rodem Kotczů z Dobrše. Obecná škola vznikla v r. 1794 a výuka probíhala v několika staveních. Teprve v roce 1806 byla v Hlavňovicích vystavěna přízemní škola a v roce 1909 bylo přistavěno patro.

Trvale zde žije 107 občanů.

Horní Staňkov

Malá vesnička na úpatí vrchu Borek. První zmínka o vesnici pochází z roku 1290. Nachází se zde zámek postavený v polovině 18. století a poblíž vesnice kaplička sv. Hildegardy.

Trvale zde žije 18 občanů.

Javoříčko

Na okraji obce se nachází dřevěná plastika Věční milenci. Autorem sochy je řezbář David Fiala.

Trvale zde žije 5 občanů.

Libětice

První zmínka o vesnici pochází z roku 1336.

Trvale zde žije 28 občanů.

Milínov

První zmínka o vesnici pochází z roku 1565.

Trvale zde žije 113 občanů.

Pích

První zmínka o vesnici pochází z roku 1336.

Trvale zde žije 21 občanů.

Přestanice

Malá vesnička na úpatí vrchu Borek. První zmínka o vesnici pochází z roku 1290.

Trvale zde žije 20 občanů.

Puchverk

Malá vesnička v údolí Kepelského potoka. Jméno Puchverk původně označovalo technické zařízení na řece.

Trvale zde žije 10 občanů.

Radostice

První písemná zmínka pochází z roku 1290. Na návsi se nachází dřevěná zvonička.

Trvale zde žije 25 občanů.

Suchá

První zmínka o vesnici pochází z roku 1582. Na návsi se nachází informační tabule připomínající letecké neštěstí nedaleko Suché v roce 1949.

Trvale zde žije 21 občanů.

Zámyšl

První písemná zmínka o vesnici pochází již z roku 1395. Uprostřed obce se nachází dřevěná zvonička.

Trvale zde žije 53 občanů. 

Zvíkov

Zde se nachází krásná venkovská usedlost čp. 3, která je ukázkovým příkladem šumavské lidové architektury z počátku 19. století. Před obytným stavením se nachází dřevěná zvonička.

Trvale zde žijí 2 občané.