Historie, zajímavosti

První zmínka o obci pochází již z 11. století, pozdější z roku 1428 a v té době náležela obec k Velharticům. Historie některých osad je však podstatně starší.

V 15. století koupil Hlavňovice Menhard z Hradce, v roce 1569 Sylvestr Mlazovský z Těšnice prodává ves Zikmundu Doupovci z Doupova. Tvrz vystavěná v 16. století Doupovci z Doupova byla v polovině 17. století přeměněna na zámek za Koců z Dobrše, kteří panství drželi po více než 300 let.. Posledním šlechtickým majitelem z rodu Koců byl Ferdinand Koc z Dobrše. 

Potomci tohoto rodu zde žili až do roku 1945. Posledním pak byl Otamar Pelikán.  Po roce 1946 byl majetek znárodněn a areál dvora se zámkem sloužil hospodářským a bytovým účelům.
Hlavňovice patřily až do poloviny šestnáctého století k velhartickému panství.
U obce Suchá havarovalo dne 13.5.1949 letadlo. Skončil tak pokus o útěk na západ, 2 místní byli odsouzeni za pomoc uprchlíkům…
Zámek Koců z Dobrše byl vystavěn v polovině 17. stolení na místě původní tvrze.
Jednoduchý venkovský kostelík v pozdně barokním slohu, výrazná dominanta obce…
Příběh Petra brandla vzbuzuje zájem odborníků i laické veřejnosti a je opředen určitým mýtem…

Významné osobnosti

V Milínově čp. 15 se narodil Matyáš Lerch (20. února 1860 – 3. srpna 1922) – vynikající matematik, profesor na Vysoké škole technické v Praze a ve švýcarském Freiburgu.

Z Přestanic pocházela Alžběta Hrbková, matka slavného malíře Petra Brandla.

Z Libětic pocházel velmi významný letec plk. Franktišek Mareš, DFM (nar. 29. 7. 1919)který se stal jednou z legendárních osobností čs. stíhacího letectva v RAF. Ne nadarmo byl britskou stranou oceněn nejvyšším leteckým vyznamenáním pro poddůstojníky - Záslužnou leteckou medailí (DFM - Distinguished Flying Medal), jako jeden z pouhých 15ti Čechoslováků.