Hlasování Alej roku

Podpořte naši alej Stromořadí k Suché v soutěži Alej roku 2022. Hlasování probíhá  do 11. 1. 2023.

Hlasovat můžete zde…
Více info:  ŠumavaNet.CZ

Obec Hlavňovice se skládá z patnácti místních částí a několika samot.
Naše obec se může pochlubit krásnou alejí, která získala ocenění Alej 2021.…
V Horním Staňkově byla nově zrekonstruovaná kaple sv. Hildegardy z 19. století…
Dětské hřiště, travnaté fotbalové hřiště a multifunkční hřiště s asfaltovým povrchem…
V okolí je možno obdivovat řadu nádherných tradičních stavení
Kopec a přírodní rezervace mezi Hlavňovicemi a Velharticemi…

Datovka

Nejbližší akce

22.12.22 , 18:00
kostel sv. Jana Nepomuckého v Hlavňovicích
Vánoční program v kostele sv. Jana Nepomuckého v Hlavňovicích
18:00 mše 19:00 zazpívají žáci místní základní školy vánoční písně a vystoupí smíšený sbor ze Sušice Během celého programu budou skauti rozdávat před kostelem Betlémské světlo.