Místní knihovna Hlavňovice

Místní knihovna Hlavňovice
Hlavňovice 28, 341 42 Kolinec

Telefonní číslo: 376 588 142

E-mail: 57marie@centrum.cz 

Provozní doba knihovny

Pondělí: 15:30 - 17:30

Knihovnice: Marie Michálková

Další informace: https://www.hlavnovice.knihovna.cz/