Ve dnech od 24. 9. do 9. 10. 2022 proběhnou v naší obci odečty vody. Uživatelé vodoměrů, kteří zde nežijí trvale, se mohou obrátit na tel. 606 602 923 a domluvit si takto termín odečtu. 
Obec Hlavňovice se skládá z patnácti místních částí a několika samot.
Naše obec se může pochlubit krásnou alejí, která získala ocenění Alej 2021.…
V Horním Staňkově byla nově zrekonstruovaná kaple sv. Hildegardy z 19. století…
Dětské hřiště, travnaté fotbalové hřiště a multifunkční hřiště s asfaltovým povrchem…
V okolí je možno obdivovat řadu nádherných tradičních stavení
Kopec a přírodní rezervace mezi Hlavňovicemi a Velharticemi…

Aktuality

Nejbližší akce

09.10.22 , 15:30
Kulturní dům v Hlavňovicích
Culinka a tancohrátky
hudebně pohybový pořad pro děti od 2 let