Instituce, spolky, sdružení

ZŠ a MŠ škola se školní družinou a jídelnou. Tanečně-pohybové, hudební, sportovní, počítačové a chovatelské kroužky.
Skautská klubovna se nachází hned pod školou, pracují zde 4 skautské družiny…
Obec Hlavňovice se může pochlubit střeleckým spolkem…

Regionální rozvoj

Obec Chlistov je členem níže uvedených skupin a spolků, v jejichž rámci se podílí na regionálních projektech rozvoje venkova.