Zámek Hlavňovice

Budova zámku číslo popisné 1 je nejvýznamnější kulturní památkou. Jde o patrový zámek v raně barokním slohu.

Zámek byl pro svoji kulturně historickou hodnotu zapsán v roce 1964 do seznamu kulturních památek.

Areál zámku tvoří spolu s hospodářským dvorem cenný soubor památkových objektů. Celý komplex je uzavřený, obklopený kamennou zídkou. Kromě vlastní budovy zámku se zachovala kaple, sýpka, čeledník s chlévy, stodoly a hospodářská budova. Na západní straně se nachází zámecký park, na něj navazuje užitková zahrada. Přístup do zámku je alejí jírovců.

V současné době je komplex v péči Spolku Hlavňovice, který usiluje o jeho zachování a postupnou obnovu.