Množství tříděných surovin a částky zaplacené obcí v jednotlivých letech


Plast (t)

Papír (t)

Sklo (t)

Textil (t)

Zaplaceno

Za tříděný odpad (Kč)

Odměna

EKO-KOMu

za vytříděné odpady

2017

5,92

3,10

5,59

2,86

104.390,-

58.490,-

2018

5,75

3,61

5,98

1,88

106.565,-

58.046,-

2019

6,98

2,94

7,07

2,26

131.290,-

63.430,-

2020

7,37

3,08

8,37

2,40

146.227,-

66.534,-

2021

7,05

2,38

5,32

0,94

153.064,-

64.300- 

Množství směsného odpadu a ostatních složek odpadů a částky zaplacené obcí v jednotlivých letech


Směsný odpad (t)

Biologický odpad (t)

Nebezpečný odpad (t)

Objemný odpad (t)

Stavební odpad (t)

Zaplaceno

(Kč)

2017

111,84

2,54

0,24

4,29

0,05

319.830,-

2018

100,11

2,00

0,246

5,89

0,03

305.057,-

2019

108,68

2,62

0,49

12,73

1,06

352.943,-

2020

116,06

2,23

0,75

18,38

0,63

449.759,-

2021

115,51

2,59

0,34

13,07

0,81

518.393,-

Příjmy obce z odpadového hospodářství


Poplatek

trvale žijící

Poplatek

rekreanti

Poplatek

podnikatelé

Příjmy z prodeje

Druhotných surovin

(kovy, textil)

Celkem

2017

197.666,-

47.000,-

18.500,-

1.080,-

264.246,-

2018

201.625,-

39.500,-

18.500,-

752,-

260.377,-

2019

200.021,-

45.500,-

19.729,-

184,-

265.434,-

2020

199.950,-

47.333,-

21.275,-

2.860,-

271.418,-

2021

206.927,-

43.000,-

20.350,-

0

270.277,-