Setkání občanů 8. 12. 2023 od 14,00 hod. v Pohostinství "U Jelena" v Hlavňovicích

Představí se Vám děti z místní ZŠ a MŠ. K tanci a poslechu zahraje pan Ilja Hajšman.