Změna územního plánu obce

Vlastníci pozemků, kteří chtějí změnu v územním plánu obce, mohou podávat své písemné žádosti včetně zákresu do mapy do 31. 8. 2024.

Poplatek ve výši 8.000,- Kč je povinen uhradit žadatel při podání žádosti.