Zámek Nemilkov

Necelé tři kilometry od Velhartic, na polovině cesty mezi Sušicí a městem Klatovy, stojí pozapomenutá kulturní památka, zámek Nemilkov s poplužním dvorem. Je zapsána na Seznamu ohrožených nemovitých památek.

Původní tvrz ze 14. století byla ve století šestnáctém přestavena na renesanční zámek Janem Bohuchvalem z Hrádku. V 18. století byl zámek upraven v duchu barokním a poslední přístavby jsou z dob klasicismu.

Na zámku Nemilkov se nachází mnoho zákoutí, kde se sbíhají stavební slohy dlouhých staletí. Jsou zde tajné vchody, záhadná schodiště, dvojité stropy a tajemné prostory sklepního labyrintu.

Posledními předválečnými vlastníky byla rodina Schreinerů, kteří zámek obývali až do odsunu německého obyvatelstva v roce 1945.

Poté se zámek dostal do rukou státu, respektive místního jednotného zemědělského družstva. Po roce 1989 je zámeček opět v soukromých rukou. V roce 2016 došlo ke změně majitele, noví majitelé se vlastními silami snaží o znovuzrození celého areálu.

Areál je pro veřejnost přístupný (na vlastní nebezpečí). Po předchozí dohodě probíhají i prohlídky zámku.

Více informací o zámku a možnostech prohlídek naleznete na www.zamek-nemilkov.com  .

Aktuální stav oprav můžete sledovat i na Facebook stránce zámkuInstagramu


Mapa