Kostel sv. Vavřince na Zdouni

Kostel zasvěcený svatému Vavřinci leží na mírném návrší. Je obklopen hřbitovem. Kostel stojí na kopečku nad říčkou Pstružnou na místě bývalé rýžovnické osady Vzduny. Tato osada vyhořela v 15. století v době husitských válek (podle jiných pramenů v době 30-leté války v 17. století).

K místu se vztahuje pověst o utopeném pokladu z Břevnovského kláštera (benediktini z Nezamyslic při cestě do bavorska - Niederaltaichu - v pokladu byla i zlatá socha svatého Vojtěcha a stříbrná socha sv. Vintíře).

Kostel byl postaven v 1. polovině 13. století v románsko - gotickém slohu. V roce 2006 byla provedena rekonstrukce kostela na Zdouni, byla obílena věž kostela, byly vyrobeny nové dubové dveře, včetně nové kované mříže.

„Od poslední chalupy ve vsi už vidíme románskou věž zdouňského kostelíčka svatého Vavřince, který sám jediný zůstal z celé osady, zaniklé v třicetiletých válkách. Lidová pověst mu přisoudila jednu mši, kterou prý zde dal sloužiti Jan Žižka, když táhl od Velhartic na Rábí.

V chrámové lodi upoutá kříž Volfa Gotharda Perglara z Perglasu v Tedražicích, postavený sem na konci šestnáctého století. Pamětihodnější však je nápis, jehož starodávné veršování přibližuje nám nejen osobu donátorovu, ale i ducha doby. V rohu u kostelní zdi uzavírá železná mřížka ošetřovaný hrob, kde nějaká pozorná ruka vsadila čínské karafiáty, buxus, petunie a lobelky, právě kvetoucí do slunečného dne. Na černém mramorovém pomníčku čteme nápis, že zde odpočívá kněz jubilár Vojtěch Hlinka literárním jménem František Pravda, český spisovatel.“

Úryvek z knihy: Země zamyšlená I. od Ladislava Stehlíka
vydal Československý spisovatel v Praze roku 1974


Mapa