Kaple sv. Hildegardy, Horní Staňkov

Nově obnovenou kapličku najdeme v lese nad Horním Staňkovem. Pochází z konce 19. století. Tehdejší majitel panství JUDr. Gustav Schreiner ji nechal postavit na památku své předčasně zemřelé dcery Hildy, v místech, kde si jako malá ráda hrávala.

Kaple byla zasvěcena jmenovkyni a patronce dcery, svaté Hildegardě. Poslední vlastník z rodu Schreinerů (George Schreiner) byl nucen opustit panství po 2. světové válce v rámci odsunu obyvatel německé národnosti, panství bylo zkonfiskováno státem a lesní pozemky přešly do vlastnictví státních lesů.

Kaple začala chátrat a postupem času z ní zbylo jen torzo. K obnově kaple do současné podoby došlo díky spolupráci  lesní správy Železná Ruda s nynější majitelkou pozemku paní Evou Jiráskovou a současných obyvatel Horního Staňkova.

Stavba/obnova kapličky byla dokončena v roce 2017 podle dobových fotografií. Inventář kapličky, oltář a socha sv. Hildegargy pochází z dílny místního uměleckého truhláře a  řezbáře.

Od kaple je nádherný výhled nejen na Horní Staňkov, ale i Hory Matky Boží a Sušicko.


Mapa