Mlázovy

Ves Mlázovy, dříve nazývaná Mlázov, leží 12 km jihovýchodně od Klatov a je součástá městyse Kolinec.

Ves se poprvé připomíná roku 1369. Držitele vsi známe až od počátku 15. století. Byl tu panský dvůr, který vlastnili Mlázovští z Těšnice. Roku 1557 koupila ves a dvůr Lidmila Kouskova z Římku od Kraštofa Muchka z Bukové. V této době se tvrz uvádí poprvé. Roku 1570 koupil statek Václav Korálek z Těšína. Dalším držitelem byl Ludvík Korálek, který statek roku 1591 prodal Tomkovi z Čejkovic. Hendrych Ladislav Tomek z Čejkov zemřel, statek zdědila jeho dcera Ema, která se provdala za Jana Viléma z Příchovic. Ten jako držitel statku připomíná roku 1676. Statek vlastnil dále Albrecht Karel Příchovský z Příchovic. Za příchovských bylo ve vsi panské sídlo a pivovar.

Od roku 1706 držel statek Vilém Bernklau ze Schönreithu. Ten na místě staré tvrze postavil roku 1721 barokní zámek. Nad branou je znak Schönreithů a zlomek nápisu. Od roku 1725 vlastnil statek Vilém Perglar z Perglasu, od roku 1726 ho držel hrabě Josef Bořek Dohalský z Dohalic, roku 1800 se stal majitelem hrabě Deym, roku 1833 František Václav z Veithu, roku 1852 vojenský auditor Bernard von Kleist. Na počátku 20. století získal statek hrabě Taaffe. Vystřídalo se ještě několik majitelů. Zámek  je jednoduchá barokní stavba  Půdorys  má tvar značně protáhlého obdélníku.  Střecha je valbová, uprostřed se čtverhrannou vížkou. Fasády jsou členěny lizénami. Uprostřed delších stran mírně vystupují rizality s půlkruhově zaklenutými širokými portály, osazenými v pilastrových rotikulách s vodorovnými římsami. Okna jsou obdélná, patro je plochostropé. Průjezd spojuje portály i prostory v přízemí. Jeho klenby jsou s lunetami.

Mlázovský kostel sv. Jana Křtitele patří k raně gotickým.

Místní zámek se chlubí trochou literární historie. Před léty bývala farskou kuchařkou paní Čapková. Paní Čapková byla maminka našeho spisovatele Karla Matěje Čapka-Choda. Ten prožil své mládí právě v Mlázovech a ještě jako starší tam za maminkou a sestrou dojížděl.

Spisovatel umístil do mlázovského zámku děj svého dramatu Begův sa mokres a mlázovského pana faráře zvěčnil v úsměvné povídce Berany berany duc. Do našeho kraje zasadil ještě K. H. Čapek-Chod děj jednoho krimipříběhu, v němž roli sehrával známí oblouk železniční trati mezi Nemilkovem a Běšinami. Čapkův hlavní hrdina, padouch k pohledání, měl vystoupit v Nemilkově, provést úkladný čin vraždy, a ještě stačit doběhnou do Běšin a tam zase nastoupit do vlaku.

Zámek se stal majetkem MNV, byla v něm škola, kanceláře JZD, byty, skladiště. Nyní slouží citlivě zrekonstruovaný zámek jako zámecký penzion.

Mezi Kolincem a Mlázovy při silnici se před pár lety koncem července našlo v pšeničném lánu "ufoňácké kolo", které předznamenalo několikadenní objevování podivných a dosud nevysvětlitelných přírodních úkazů.

Turisticky vyhledávanou atrakcí je Pohádková chalupa Mlázovy - pro milovníky pohádek, strašidel a pohádkových bytostí. Ve venkovním areálu naleznete pohádkovou stezku skřítků, tůňku „U vodníčka Fialy“, Šatlavu, Mravenečkov či pohádkový golfík. V ateliéru „U Šišouna“ pod pergolou si děti mohou nakreslit nebo vymodelovat svoji pohádkovou postavičku.

Text: Úřad městyse Kolinec & ŠumavaNet.CZ


Mapa