Kalendář akcí v Hlavňovicích a okolí

Akce - Sušice a okolí - během měsíce

Jedno a dvoudenní akce
23.05.24 , 16:00Žihobce a okolí - Muzeum Lamberská stezka Žihobce
Kurz kaligrafie pro začátečníky
Základy kaligrafického psaní s Ivanou Sieberovou z Klatov. Během kurzu se naučíte základy krásnopsaní a odnesete si malý kaligrafický dárek. Přihlášky na kurz do 10.5. v IC v Žihobcích.
(Zapsal: Mgr. Veronika Kočí, 16.04.24)
25.05.24 , 11:00Velhartice a okolí - Bikepark Velhartice
VELHARTICE OPENING
Velhartický opening aneb oficiální vítání sezóny 2024 ve velhartickém Bikeparku. Nebude chybět tradiční vláček na kopci, long jump, dobroty v kiosku ani kapely na závěr dne.
(Zapsal: Obecní úřad Velhartice, 22.05.24)
25.05.24 , 11:00Kostel sv. Mořice, Annín
Pohádkový kostel Mouřenec u Annína - známý z Anděla Páně - komentované prohídky kostela a kostnice
Zveme vás do románsko-gotického kostela sv. Mořice na Mouřenci u Annína. Uvidíte středověké fresky a barokní kostnici. V kostele režisér Jiří Strach natočil část pohádek Anděl Páně a Tři životy. Prohlídky jsou celoročně každou sobotu od 11 h. Sraz u kostela. Vstupné dobro(libo)volné. Tel. 731692703
Máme web: www.pratelemourence.cz
Máme FB: www.facebook.com/mourenec
Je možné si domluvit i prohlídku pro min. 5 osob v jiném termínu (pokud bude některý průvodce k dispozici)
Kontaktní osoba: předseda spolku Přátelé Mouřence Lukáš Milota, tel. 731692703 nebo 607118846, e-mail: lukas.milota@centrum.cz
(Zapsal: Bc. Lukáš Milota, 09.02.24)
25.05.24 , 12:30Hrádek u Sušice a okolí - Čermná
Setkání rodáků a přátel Čermné, Kašovic a Puchverka
U příležitosti výročí 120 let svého založení pořádá Sbor dobrovolných hasičů Čermná setkání rodáků a přátel Čermné, Kašovic a Puchverka.
Akce se bude konat v sobotu 25. května 2024 a začne mší svatou v kapli na návsi v 12:30 hod. Po mši proběhne slavnostní nástup sborů. Součástí akce bude také okrsková hasičská soutěž, která bude zahájena v 14:00 hod.. Těšit se můžete na ukázku hasičské techniky, na pěnu i na živou hudbu. Tentokrát zahraje Teze Václava Krčmáře a skupina Harmony.
(Zapsal: Obec Hrádek u Sušice, 07.05.24)
31.05.24 , 18:00Žihobce a okolí - Muzeum Lamberská stezka Žihobce
Muzejní noc v Žihobcích
V rámci celorepublikového Festivalu muzejních nocí zveme do muzea v Žihobcích. Individuální prohlídky v čase 18.00 - 21.00, od 19.00 a 20.00 komentované prohlídky muzea s kněžnou Kateřinou. Vstupné dobrovolné.
(Zapsal: Mgr. Veronika Kočí, 20.05.24)
31.05.24 , 19:30Sušice a okolí - SMETANŮV SǍL GYMNǍZIA SUŠICE
EVROPSKÝ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY - ŠUMAVA - BAYERISCHER WALD 2024 - XXVII. ročník
CAMERATA PRAHA & Komorní sbor EN ARCHĚ PRAHA - koncert v rámci EFDH 2024
Komorní sbor EN ARCHÉ založil Vojtěch Jouza v roce 1995. Jeho členy jsou amatérští zpěváci, které spojuje nadšení pro krásnou hudbu různých stylových období. Sbor se věnuje především hudbě duchovní. Těžištěm repertoáru je hudba barokních autorů, která je doplňována skladbami předbarokního období nebo 20. století (B. Britten, I. Stravinskij, V. Ullmann, A. Pärt, L. Bernstein).

Na svých koncertech En Arché spolupracuje také s komorními tělesy, zvláště s Pražským barokním souborem, a orchestry (Česká filharmonie, Komorní filharmonie Pardubice, Severočeská státní filharmonie Teplice, Filharmonie Hradec Králové, Plzeňská filharmonie, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín). V prosinci 2014 se například podílel na provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby s Českou filharmonií pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Tento koncert byl živě přenášen do kin a je každoročně reprízován na Štědrý den Českou televizí.

Komorní sbor EN ARCHÉ získal řadu ocenění na mezinárodních soutěžích, často vystupuje na koncertech u nás i v zahraničí (Německo, Švýcarsko, Norsko, Belgie). V roce 2000 natočil komorní sbor EN ARCHÉ své první CD, na které nahrál ve spolupráci s Českými madrigalisty a Pražským barokním souborem Stabat Mater a Requiem Františka Xavera Thuriho. S Pražským barokním souborem spolupracoval sbor také na dalším CD se skladbami J. S. Bacha a A. Vivaldiho.

Smíšený pěvecký sbor Camerata Praha založila roku 1992 Jana Žofáková. Své žezlo předala postupně mladší generaci a nyní sbor vede Veronika Dvořáčková Žofáková. Camerata se postupem času rozrostla o mladší přípravná oddělení, která fungují jako samostatné sbory. Do Cameraty přichází nejen mladá generace z dětského sboru, ale i starší členové, kteří nikdy v žádném pěveckém tělese nezpívali. Z tohoto důvodu sbor disponuje věkovou pestrostí. Členy k sobě neváže pouze chuť zpívat, ale také dlouholetá přátelství, která ve sboru vznikají.

Nejvýraznějším sborovým počinem je každoroční Čakovický festival sborového zpěvu, při jehož příležitosti jsou zvány sbory z České republiky, ale i ze zahraničí (Slovensko, Polsko, Francie). Společenskou funkci sboru je doprovázení místních kulturních a duchovních akcí v Praze 9 (Čakovice, Kbely, Vinoř). Sbor natočil řadu CD, mimo jiné ve spolupráci s Národním divadlem a také s Komorním orchestrem ZUŠ Hronov, vystupoval např. v Itálii, Německu, Maďarsku, Francii.

V současné době má pěvecký sbor Camerata Praha čtyři přípravná oddělení: Mladší Broučci, Starší Broučci, Kamarádi a Shamwari, ve kterých zpívají děti od 3 do 18 let. Součástí pěveckého sboru je také Komorní sbor Camerata Praha. Celkem má celý pěvecký sbor přes 150 členů.

Veronika Dvořáčková Žofáková (hlavní sbormistryně) je absolventkou Konzervatoře J. Ježka v Praze – obor varhany (prof. Jaroslava Potměšilová) a dirigování (prof. Michal Macourek). Zároveň je absolventkou Pedagogické fakulty UK Praha, obor hudební výchova a sbormistrovství. Je sbormistryní a organizační vedoucí pěveckého sboru Camerata Praha a jeho přípravných oddělení (Starší a Mladší Broučci, Kamarádi, Shamwari).
(Zapsal: Helena Aschenbrennerová, 08.05.24)
31.05.24 , 20:00Sušice a okolí - STRAŠǏN - kostel narození Panny Marie
EVROPSKÝ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY - ŠUMAVA - BAYERISCHER WALD 2024 - XXVII. ročník
VOX IMPERFECTA PLZEŇ & BYZANTION-COLLEGIUM MUSICAE SLAVICAE PRAHA - koncert v rámci EFDH 2024
Komorní smíšený pěvecký sbor Vox imperfecta byl založený v Plzni roku 2006. Vznikl z původní studentské vysokoškolské scholy při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni. Zabývá se duchovní hudbou posledních 500 let s důrazem na období renesance a baroka. Sbormistrem je Pavel Dolanský.

Komorní smíšený sbor Byzantion vznikl v roce 1957 s názvem Collegium musicae slavicae Praga.

Svým repertoárem navazuje na prastarou tradici, jejíž nejstarší kořeny sahají do období Cyrila a Metoděje. Snahou sboru je pěstovat a interpretovat řecko-byzantskou a slovanskou hudbu východní Evropy a přední Asie, ale také zpívat slovanské lidové písně i skladby, věnované přímo sboru (O. Dutková, J. Snížková). Zakladatelka sboru PhDr. Olga Dutková vedla sbor 45 let. Poté se ve vedení sboru vystřídali dirigenti z řad profesionálů (Mgr. Viktor Byček, prof. Nadja Petrenko), ale i z řad studentů sbormistrovství (Lenka Kašparová, Tereza Mlynaříková). V současné době vede sbor Ing. Eva Komárková.

Jsme 20členný sbor amatérských zpěváků, který za dobu své nyní již 65leté existence projel republiku tak říkajíc křížem krážem. Zpíváme v pražských i mimopražských kostelích, zámcích, pro seniory i spolky. Zavítali jsme dříve i do ciziny (Francie, Belgie, Německo, Litva, Lotyšsko, Slovensko). Nezapomenutelný byl festival duchovních písní byzantského obřadu v Prešově, listopad 2016.

Sbor je členem Unie českých pěveckých sborů.
(Zapsal: Helena Aschenbrennerová, 08.05.24)
01.06.24 , 11:00Velhartice a okolí - Zámek Nemilkov
Dětský den na zámku Nemilkov
Dětský den na zámku Nemilkov - 1. června 2024 se uskuteční cesty za pokladem. Pro návštěvníky všech věkových kategorií bude zajištěn bohatý program i občerstvení. Vystoupí také taneční soubor Evy Vopalecké.
(Zapsal: Obecní úřad Velhartice, 22.05.24)
01.06.24 , 11:00Kostel sv. Mořice, Annín
Pohádkový kostel Mouřenec u Annína - známý z Anděla Páně - komentované prohídky kostela a kostnice
Zveme vás do románsko-gotického kostela sv. Mořice na Mouřenci u Annína. Uvidíte středověké fresky a barokní kostnici. V kostele režisér Jiří Strach natočil část pohádek Anděl Páně a Tři životy. Prohlídky jsou celoročně každou sobotu od 11 h. Sraz u kostela. Vstupné dobro(libo)volné. Tel. 731692703
Máme web: www.pratelemourence.cz
Máme FB: www.facebook.com/mourenec
Je možné si domluvit i prohlídku pro min. 5 osob v jiném termínu (pokud bude některý průvodce k dispozici)
Kontaktní osoba: předseda spolku Přátelé Mouřence Lukáš Milota, tel. 731692703 nebo 607118846, e-mail: lukas.milota@centrum.cz
(Zapsal: Bc. Lukáš Milota, 09.02.24)
01.06.24 , 14:00Hrádek u Sušice a okolí - fotbalové hřiště Hrádek
Dětský den v Hrádku
Český červený kříž Hrádek, SDH Hrádek, TJ Svatobor Hrádek a Český zahrádkářský svaz Hrádek společně pořádají a všechny občany zvou na DĚTSKÝ DEN. Akce se uskuteční v sobotu 1. června 2024 od 14.00 hodin na fotbalovém hřišti v Hrádku. Těšit se můžete na odpoledne plné her a soutěží.
(Zapsal: Obec Hrádek u Sušice, 14.05.24)
01.06.24 , 15:00Kolinec, Mlázovy, Číhan a okolí - Zámek Mokrosuky, obec Mokrosuky
Zahájení zámecké sezony na Mokrosukách
Dětský den s rytíři z Žichovic, vernisáž výstavy erbů, kapela Ten Ta To a jejich zámecké písně.
Pro aktuální informace o akci sledujte náš web a FB:
www.zamekmokrosuky.cz
https://www.facebook.com/zamekmokrosuky.cz
(Zapsal: Adam Jelínek, 08.05.24)
01.06.24 , 16:00Hartmanice, Dobrá Voda a okolí
Koncert Štěpána Raka
Šumavské cesty vás zvou na koncert Štěpána Raka 1. června 2024 v 16:00 hodin v kostele sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic.Vstupné 290,- Kč. Rezervace na e-mailu sumavske.cesty@centrum.cz
(Zapsal: Městské informační středisko, 24.04.24)
08.06.24 , 11:00Hartmanice, Dobrá Voda a okolí
Den svobody na Zhůří 8. června 2024
V sobotu 8. června Vás Město Hartmanice srdečně zve na Den svobody na Zhůří. Pro návštěvníky bude připraven PAMĚTNÍ LISt s replikou znaku 90. pěší divize a nové pohlednice pomníku na Zhůří. Těšíme se na všechny přátele Šumavy. Občerstvení a hudby zajištěny. Informace k vjezdu a parkování: v sobotu 8. 6. bude vjezd na Zhůří povolen i automobilům, parkování vozidel bude ve směru jízdy vpravo.
(Zapsal: Městské informační středisko, 21.05.24)
08.06.24 , 11:00Kostel sv. Mořice, Annín
Pohádkový kostel Mouřenec u Annína - známý z Anděla Páně - komentované prohídky kostela a kostnice
Zveme vás do románsko-gotického kostela sv. Mořice na Mouřenci u Annína. Uvidíte středověké fresky a barokní kostnici. V kostele režisér Jiří Strach natočil část pohádek Anděl Páně a Tři životy. Prohlídky jsou celoročně každou sobotu od 11 h. Sraz u kostela. Vstupné dobro(libo)volné. Tel. 731692703
Máme web: www.pratelemourence.cz
Máme FB: www.facebook.com/mourenec
Je možné si domluvit i prohlídku pro min. 5 osob v jiném termínu (pokud bude některý průvodce k dispozici)
Kontaktní osoba: předseda spolku Přátelé Mouřence Lukáš Milota, tel. 731692703 nebo 607118846, e-mail: lukas.milota@centrum.cz
(Zapsal: Bc. Lukáš Milota, 09.02.24)
15.06.24 , 11:00Kostel sv. Mořice, Annín
Pohádkový kostel Mouřenec u Annína - známý z Anděla Páně - komentované prohídky kostela a kostnice
Zveme vás do románsko-gotického kostela sv. Mořice na Mouřenci u Annína. Uvidíte středověké fresky a barokní kostnici. V kostele režisér Jiří Strach natočil část pohádek Anděl Páně a Tři životy. Prohlídky jsou celoročně každou sobotu od 11 h. Sraz u kostela. Vstupné dobro(libo)volné. Tel. 731692703
Máme web: www.pratelemourence.cz
Máme FB: www.facebook.com/mourenec
Je možné si domluvit i prohlídku pro min. 5 osob v jiném termínu (pokud bude některý průvodce k dispozici)
Kontaktní osoba: předseda spolku Přátelé Mouřence Lukáš Milota, tel. 731692703 nebo 607118846, e-mail: lukas.milota@centrum.cz
(Zapsal: Bc. Lukáš Milota, 09.02.24)
15.06.24 , bude upřesněnoKolinec, Mlázovy, Číhan a okolí - Zámek Mokrosuky, obec Mokrosuky
Noční prohlídka na Mokrosukách
příběh mokrosucké bílé paní s rytíři z Žichovic
Pro aktuální informace o akci sledujte náš web a FB:
www.zamekmokrosuky.cz
https://www.facebook.com/zamekmokrosuky.cz
(Zapsal: Adam Jelínek, 08.05.24)
22.06.24 , 11:00Kostel sv. Mořice, Annín
Pohádkový kostel Mouřenec u Annína - známý z Anděla Páně - komentované prohídky kostela a kostnice
Zveme vás do románsko-gotického kostela sv. Mořice na Mouřenci u Annína. Uvidíte středověké fresky a barokní kostnici. V kostele režisér Jiří Strach natočil část pohádek Anděl Páně a Tři životy. Prohlídky jsou celoročně každou sobotu od 11 h. Sraz u kostela. Vstupné dobro(libo)volné. Tel. 731692703
Máme web: www.pratelemourence.cz
Máme FB: www.facebook.com/mourenec
Je možné si domluvit i prohlídku pro min. 5 osob v jiném termínu (pokud bude některý průvodce k dispozici)
Kontaktní osoba: předseda spolku Přátelé Mouřence Lukáš Milota, tel. 731692703 nebo 607118846, e-mail: lukas.milota@centrum.cz
(Zapsal: Bc. Lukáš Milota, 09.02.24)
Vícedenní akce
24.04.24 – 24.06.24Muzeum Šumavy Sušice
Archeologické toulky Jiřího Fröhlicha
Vzpomínková výstava na nedávno zesnulého archeologa Jiřího Fröhlicha.
(Zapsal: Muzeum Šumavy, 25.04.24)
02.05.24 – 31.05.24 , 10:00Velhartice a okolí - Muzeum minerálů Velhartice
KVĚTEN  v muzeu
V květnu máme otevřeno každý den 10.00-17.00. TOP jedinečná UV PROHLÍDKA - komentovaná prohlídka s majitelem sbírky zaměřená na fluorescenční minerály nasvícené UV A, B i C světlem.
Možnosti prohlídky sbírky minerálů - sami, nebo komentovaná expozice šumavských minerálů, zlato a stříbro na Šumavě.
Prodej drobných dárků a suvenýrů, regionálních minerálů, skleněných korálků, minerálních náramků, keltských talismanů, knih a hrnků.
Akce a zážitkové programy po domluvě. Výroba vlastního skleněného korálku „páteříku“ na rezervaci.
(Zapsal: Mirka Dvorská, 30.04.24)
17.05.24 – 16.06.24 , 17:00Muzeum Šumavy Sušice
Skleněné objekty ze sklářské školy Zwiesel
Vernisáž výstavy proběhne 17. 05. 2024 od 17:00. Součástí výstavy bude též 2 denní workshop pro školy i veřejnost.
Vernisáž výstavy proběhne 17. 05. 2024 od 17:00. Součástí výstavy bude též 2 denní workshop pro školy i veřejnost.
(Zapsal: Muzeum Šumavy, 15.05.24)
20.05.24 – 28.06.24 , 09:30Žihobce a okolí - Muzeum Lamberská stezka Žihobce
Putovní výstava Moje Šumava
Výstava Moje Šumava očima 53 fotografů k vidění do konce června v jedinečných prostorách žihobeckého zámku.
(Zapsal: Mgr. Veronika Kočí, 20.05.24)
Dlouhodobé akce
20.10.23 – 30.06.24 , 09:30Žihobce a okolí - Muzeum Lamberská stezka Žihobce
Vláďa Hošek: šumava čarovná
Výstava fotografií známého šumavského fotografa v muzeu Lamberské stezky.
(Zapsal: Mgr. Veronika Kočí, 09.10.23)
15.01.24 – 01.01.25 , 17:30Hartmanice, Dobrá Voda a okolí
Jóga v Hartmanicích
Každé pondělí od 17:30 do 18:30 hodin. Tělocvična ZŠ Hartmanice 95. 1 lekce 170,- Kč.
(Zapsal: Městské informační středisko, 15.01.24)
01.03.24 – 31.12.24Hrádek u Sušice a okolí
Kulturní akce 2024
Seznam plánovaných kulturních akcí v obci Hrádek na rok 2024 je v příloze ke stažení.
(Zapsal: Obec Hrádek u Sušice, 27.02.24)
11.03.24 – 30.09.24 , 10:00Hartmanice, Dobrá Voda a okolí
Výstava malovaná trička Petra Kaňková
(Zapsal: Městské informační středisko, 18.03.24)
11.03.24 – 30.09.24 , 10:00Hartmanice, Dobrá Voda a okolí
Výstava obrazů Naďa Vaňková
(Zapsal: Městské informační středisko, 18.03.24)
Výše uvedené akce jsou výpisem z regionální databáze akcí na Informačním serveru ŠumavaNet.CZ www.sumavanet.cz/akce

Informace mají pouze orientační charakter, provozovatelé těchto stránek neručí za jejich správnost, obsah či úplnost.

Pořádáte zajímavé akce a chcete výrazně zvýšit jejich propagaci?
 Zapisujte akce zdarma na www.sumavanet.cz/akce
Pokud pořádáte akci a plánujete termín, můžete si zde také ověřit, zda nedochází k termínové kolizi s jinou akcí.

V případě zájmu o zvýšenou propagaci akce nás kontaktujte na info@sumavanet.cz